Wat kost een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn zeer afhankelijk van uw wensen en de door u gemaakte keuzes. Zo maakt de keuze tussen begraven of cremeren al een aanzienlijk verschil in de kosten en heeft de voorkeur voor een bepaalde begraafplaats of de keuze voor een algemeen graf of een particulier graf grote invloed op de kosten. Elke gemeente hanteert bovendien zijn eigen tarieven, die per stad of dorp ook nog enorm van elkaar kunnen verschillen.

Omdat de kosten van een uitvaart bestaan uit vele, kleine of grotere, bedragen is het erg moeilijk om een eenduidig antwoord te geven op de vraag at een uitvaart kost.

Om een juiste inschatting te kunnen maken kunt u in een persoonlijk gesprek uw wensen bespreken met de uitvaartverzorger. Op basis van deze wensen kunnen we aangeven wat de te verwachten kosten zijn.

Uiteraard zijn aan dit gesprek geen kosten verbonden. U kunt ons altijd bellen voor een
afspraak: 0575-56 16 81.